Email

Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten

De IBvA biedt

Kennis & Expertise

IBvA vormt een platform waarin tussen leden uitwisseling van kennis en expertise kan plaats vinden. Dit vindt plaats onder andere door studiedagen, intervisie, website, korting op congressen.

Kwaliteit

De IBvA staat voor aandacht voor kwaliteit. Alle leden zijn opgeleid en worden gestimuleerd (middels een kwaliteitsregister) zich blijvend te professionaliseren zowel inhoudelijk op het gebied van autisme, professionele rol en houding op een manier die hoort bij de kwaliteitseisen van de IBvA.

Gesprekspartner

IBvA is een gesprekspartner met opleidingen en partijen als NVA en samenwerkingsverbanden. Hiermee kan input vanuit de leden naar de opleidingen worden doorgespeeld en blijven leden op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en scholingsaanbod.
blog-hero-pic.jpg

Verbinding

IBvA staat voor verbinden en borgen. IBvA vormt met en door haar leden een netwerk waarin je met collega’s kan afstemmen, sparren en nieuwe inspiratie kan opdoen. Hierdoor wordt het draagvlak van kennis en expertise breder.

Aanbod

Door bij te dragen aan deskundigheid van op autisme gerichte professionals werkt de IBvA steeds aan optimaliseren van goede autisme hulpverlening voor de persoon met autisme en diens netwerk. Het aanbod is gericht op de algemene uitgangspunten van individueel aangepaste aanbod gericht op levensbrede ondersteuning (alle levensdomeinen en -fases).

Ontmoetingen met enthousiaste collega’s

Informatie via nieuwsbrief, website en social media

Een vereniging met een professioneel karakter en een informele sfeer

Een breed netwerk

Mogelijkheid om samen te professionaliseren en te ondernemen.

Ontmoetingen met enthousiaste collega’s

Toegang tot gedeelde documenten via Mijn IBvA

Een eigen profiel via Mijn IBvA