Lidmaatschap
Autismespecialist

95,00 Per Jaar
 • Volledig lid
 • Volledig stemrecht binnen de IBvA
 • Deelnemen aan workshops, webinars, algemene ledenvergadering en inspiratiedagen
 • Deelnamen aan intervisiegroepen
 • Toegang tot MijnIBvA
 • Toegang tot andere professionals
 • Eenmalige administratiekosten €25,00

Lidmaatschap
student

30 Per Jaar
 • Deelnemen aan workshops, webinars en inspiratiedagen
 • Gedeeltelijk toegang tot professionals
 • Deelnemen aan intervisiegroepen
 • Geen administratiekosten

Criteria voor Lidmaatschap

De beroepsvereniging kent een gelaagd lidmaatschap. Op basis van het getuigenschrift bij de ons erkende opleidingen worden leden geregistreerd als autismespecialist conform de statuten 2019 gedefinieerd.  Alle leden kunnen in aanmerking komen voor het kwaliteitsregister.

 

Directe toelating:

 • Autisme opleiding van minimaal 240 studiebelastingsuren bij ons erkende opleidingsinstituten zoals Fontys OSO, Windesheim, BAnaBA, Autisme centraal, Rino (oude stijl), GMD5.                                                                                                  De registratie commissie zorgt ervoor dat zij op de hoogte  blijven bij veranderingen van opleidingen. Mensen die eerder een opleiding gevolgd hebben bij een van de bovenstaande instellingen kunnen ook hun aanvraag indienen. 
 • De opleiding moet aaneengesloten zijn
 • Alle leden hebben dezelfde voordelen binnen de IBvA en kunnen in aanmerking komen voor het kwaliteitsregister. 

 

Mocht je niet nog voldoen aan bovenstaande criteria, maar wel van mening zijn dat je toelaatbaar bent, dan kun je contact opnemen met de registratie commissie via registratiecommissie@ibva.info. Zij zullen je meer informatie geven over de portfolioprocedure. Dit geldt ook voor mensen die meerdere opleidingen “gestapeld” hebben. 

Ben jij in opleiding bij een van bovengenoemde opleidingen dan kun jij een student abonnement aangaan. Je lidmaatschap is geldig gedurende jouw studie. Studenten hebben nog geen stemrecht, hebben (nog) geen toegang tot “mijn IBvA”. Wel kunnen zij deelnemen aan intervisiegroepen en toehoorder zijn bij de Algemene ledenvergadering. Studenten mogen deelnemen aan alle activiteiten die bijn de IBvA aanbiedt, zoals verschillende studiemiddagen. Kom als student onze leden ontmoeten en vergroot je netwerk!